OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA

Osnovni podaci o firmi:

 • Naziv preduzeća: DERBY SPORT DOO BEOGRAD-Rakovica
 • Adresa: Vidikovački Venac 77, 11090 Beograd-Rakovica
 • Matični broj: 21589225
 • PIB: 112009289
 • Web adresa: www.derbysport.__
 • Kontakt telefon: __________
 • Fax: __________
 • E-mail: ______@derbysport.__

Opšti uslovi online kupovine DERBYSPORT DOO

Svrha ovih Uslova je da se jasno definišu uslovi prodaje između prodavca i njegovih kupaca. Prema ugovoru, pod kupcem se podrazumeva svako pravno lice (tj. Fizičko lice) koje je obavila kupovine na sajtu online prodavnice DERBYSPORT. Online kupovina DERBYSPORT prodavnica je online prodavnica kojom upravlja DERBYSPORT DOO, Vidikovački Venac 77, Beograd-Rakovica.

Sledeći termini i uslovi važe za sve isporuke koje nudi Prodavac DERBYSPORT DOO. Reference kupaca o sopstvenim standardima ili uslovima prodaje ne mogu biti ignorisani.

Registracija klijenta

Kupac može tražiti registraciju preko online formulara ili e-maila, ali takođe može upotrebiti automatski formular za registraciju na stranici. Registrovani korisnici imaju mogućnost da preispitaju i promene većinu detalja o svom nalogu i pregledaju prethodne kupovine.

Izjava o konverziji

Sva plaćanja će se vršiti u srpskoj valuti – dinarima (RSD). Iznos za koji će račun vaše kreditne kartice biti zadužen dobija se konverzijom cene u evrima u srpski dinar prema zvaničnom kursu Narodne banke Srbije. Prilikom zaduživanja vaše kreditne kartice, isti iznos se konvertuje u lokalnu valutu prema kursu udruženja kreditnih kartica. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost blage razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Sve cene su izražene sa PDV-om i nema dodatnih troškova.

Kontakt podaci – korisnički servis

Kontaktirajte nas – Za bilo kakva pitanja u vezi sa korišćenjem naših proizvoda i usluga, ovo su načini kako možemo da budemo u kontaktu.

 • Telefon: __________
 • E-mail: _______@derbysport.__

Online katalog

Generalno, prodajni katalog proizvoda je dostupan svim korisnicima, ali je za korišćenje neophodna registraciju/prijava. Online katalog nudi pregled prodajnog programa. Proizvodi su raspoređeni u grupe (kategorije, podkategorije), te su prikazani po imenu, proizvođaču, i opisu sa fotografijama. Kupci mogu videti u katalogu proizvoda dogovorene cene i uslove. Takođe, kupci mogu videti i druge proizvoda po redovnoj ceni ili bez cene. Za proizvode koji nemaju cenu, kupci mogu poslati upit e-mailom i dobiti cenu za željeni proizvod.

Isporuke

Registrovani korisnici mogu dodati proizvode u korpu i izvršiti poručivanje. Kupovinu je moguće ubrzati korišćenjem liste popularnih proizvoda, koje svaki korisnik može sebi da postavlja i uređuje. Nakon poručivanja, svaki korisnik prima e-mejl obaveštenje odnosno potvrdu. Pre nego što se potvrdi porudžbinu, kupac bira adresu isporuke. Adrese klijenta se mogu uneti ranije, a onda pre potvrđivanja samo izabrati odgovarajuću adresu iz liste sačuvanih. Kompanija Eurocom vodi računa o proizvodima koje šalje (isporučuje) brzom poštom.

Vreme isporuke

Procenjeno vreme isporuke zavisi od proizvoda. Dostupnost proivoda je naznačena na sajtu. Moguće je produženje roka isporuke, o čemu će kupci biti posebno obavešteni.

Dostava robe I eventualna ograničenja

DERBYSPORT DOO vrši isporuku na teritoriji cele Srbije u saradnji sa kurirskom službom _________. Za porudžbine čiji je iznos preko _______ dinara, isporuka je besplatna, DERBYSPORT DOO. zadržava pravo da naplati isporuku, a cena će biti vidno označena prilikom kupovine u korpi.

Isporuka porudžbenica ispod navedenog iznosa se naplacuje prema trenutno važecem cenovniku kurirske službe. Procenjeno vreme isporuke zavisi od proizvoda. Dostupnost proizvoda je naznačena na sajtu. Moguće je produženje roka isporuke, o čemu će kupci biti posebno obavešteni.

Politika reklamacija

U skladu sa odredbama zakona, potrošač ima pravo na reklamaciju u roku od 8 dana. Kupac je dužan da da odmah obavesti prodavca, da raskine ugovor i vrati robu robu na adresu kompanije DERBYSPORT DOO.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banke _________ ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Naše procedure za zaštitu podataka u skladu sa srpskim zakonodavstvom o zaštiti podataka. Kupac je saglasan da je prodavac može da obradi informacije o kupcu u vezi sa transakcijom, osim onih koji su poverljivi. Prodavac koristi e-mail adresu klijenta samo da obavesti kupca o transakcijama ili (ako je kupac saglasan) za biltene, promocije i slično. Prodavac neće deliti lične informacije o klijentima trećim licima. Izuzetno, ovo može biti učinjeno ili na zahtev ili ako posao zahteva (npr. namirenja potraživanja). Klijent mora da bude informisan i u mogućnosti da ispravi ili briše svoje lične podatke iz evidencije prodavca, osim u slučajevima kada su podaci potrebni prodavc zbog fiskalnih razloga, ili legitimnih zahteva državnih organa.

Povraćaj sredstava

U slučaju odustanka od ugovora, kupac ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod. Cena se kupcu vraća po prijemu proizvoda, i nakon što se utvrdi da je proizvod neoštećen i ispravan.

DERBYSPORT DOO. je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda.

Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije neispravan ili pogrešan artikal.

Sa naše strane se obavezujemo da ćemo, odmah po prijemu robe koja se vraća po osnovu odustanka od ugovora izvršiti povraćaj sredstava koja su uplaćena za vraćenu robu.

Procedura za povraćaj sredstava

Kontaktirajte nas pozivanjem kontakt telefona _____________ ili nam pošaljite e-mail na __________@derbysport.__  sa sledećim podacima: broj računa/otpremnice, broj Vašeg dinarskog tekućeg računa i naziv banke u kojoj imate navedeni račun.

Čim dostavite potrebne podatke, biće kreirana dokumentacija koja će Vam sa procedurom za povraćaj sredstava biti prosleđena na e-mail adresu koju ste ostavili prilikom kreiranja porudžbine.

 • Povraćaj sredstava se vrši isključivo na gore navedeni način, uplatom na dinarski tekući račun i nije moguće slati novac po kuriru u gotovini.

Izjava o PDV-u

U sve cene proizvoda prikazane na sajtu uračunat je PDV.

Ostalo

Pored ovih prodajnih uslova, u odnosima između stranaka se primenjuje postojeći propis koji regulišu ovu oblast. Bilo kakvi sporovi koji nastanu iz transakcija zaključenih pod ovim uslovima prodaje će biti rešeni prvenstveno na sporazumno. Inače, za sporove je nadležan sud u sedištu prodavca i Zakon Republike Srbije.
U slučaju da jedna ili više od gore navedenih odredbi postanu nevažeće, one ne mogu da utiču na valjanost ostalih odredbi. Stranke će pokušati da nevažeće odredbe zamene sa važećima, koje najbliže odgovaraju odredbama koje su važile u trenutku sklapanja ugovora.