Dobrodošli na web sajt kompanije DERBYSPORT D.O.O.

DERBYSPORT se zalaže za vaše pravo na privatnost na internetu i posvećeni smo obezbeđivanju transparentnosti u tehnologijama koje koristimo. Saglasno članu 21, 23 i 24 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 87/2018) (u daljem tekstu: „ZZPL”), ovime vam pružamo potrebne informacije o tome ko je rukovalac podataka, ko su primaoci podataka (lica kojima se podaci prenose u skladu sa ugovornim i zakonskim odredbama), koje podatke o ličnosti obrađujemo, u koju svrhu i koliko dugo čuvamo podatke. Sve podatke o ličnosti obrađujemo u skladu sa ZZPL i svim ostalim primenjivim propisima.

DERBYSPORT DOO Beograd, društvo uredno osnovano u skladu sa zakonima Srbije, upisano u Registar privrednih subjekata koji vodi Agencija za privredne registre Republike Srbije, pod matičnim brojem: 21589225, PIB: 112009289, sa poslovnim sedištem u Beograd-Rakovica, Vidikovački Venac 77 (u daljem tekstu: „DERBYSPORT” ili „mi”) postupa kao rukovalac podataka u smislu ZZPL, i svrha ove politike privatnosti jeste da obavestimo posetioce našeg sajta o procedurama u vezi sa prikupljanjem i obradom podataka o ličnosti, i u vezi sa uslovima korišćenja našeg veb sajta 

“>https://www.derbysport.__/

.

Pravni osnov i svrha obrade vaših podataka o ličnosti

Vaše podatke o ličnosti obrađujemo po sledećim pravnim osnovama i u sledeće svrhe:

Obrada vaših podataka o ličnosti je neophodna za izvršenje ugovora u kojem ste vi strana ili za preduzimanje radnji na vaš zahtev pre zaključenja ugovora (član 12 stav 1 tačka 2 ZZPL):

Kada naručujete proizvode putem interneta, prikupljamo ime i prezime, datum rođenja, adresu, broj telefona i e-adresu kako bismo vam isporučili odabrane proizvode. Ako ne dostavite podatke o ličnosti, ne možete da naručite naše proizvode putem interneta.

Ako želite da koristite našu platformu za kupovinu putem interneta i proveru identiteta kupaca – DERBYSPORT, prilikom prve kupovine prikupljamo sledeće podatke: ime i prezime, adresu, kontakt telefon, broj bankovnog računa, broj platne kartice i e-adresu. Ako ne dostavite te podatke o ličnosti, ne može da kupujete naše proizvode putem interneta

Prilikom sledeće kupovine putem interneta naša platforma za proveru identiteta kupaca, osim gore navedenih podataka o ličnosti, obrađuje i vašu istoriju kupovine, račune i rezervisanja proizvoda.

Ako želite da naručite naše proizvode putem interneta („Klikni i preuzmi“), obrađujemo ime i prezime, broj telefona, adresu i e-adresu. Ako ne dostavite te podatke o ličnosti, ne možete da koristite opciju „Klikni i preuzmi“.

Naši legitimni interesi i interesi drugih članova DERBYSPORT grupe (član 12 stav 1 tačka 6 ZZPL):

Vaše podatke o ličnosti koristimo u svrhu ostvarivanja naših poslovnih potreba.

Podaci o ličnosti koje prikupljamo koriste se za izbegavanje lažnih transakcija.

Možemo koristiti vaše podatke o ličnosti u okviru korporativnih transakcija i u svrhu zaštite naših prava i vlasništva i za potrebe zakonskih obaveštenja.

Naši serveri automatski beleže tehničke podatke o posetiocima u svrhu ispravnog prikazivanja našeg veb sajta i iz bezbednosnih razloga.

Ispunjavanje naših pravnih obaveza (član 12 stav 1 tačka 3 ZZPL):

Vaše podatke o ličnosti obrađujemo kako bismo ispunili poreske, računovodstvene i zakonske obaveze u pogledu komercijalnih transakcija. Ako nam ne dostavite podatke o ličnosti kako bismo ispunili naše zakonske obaveze, ne možemo ispuniti te zakonske obaveze, te vam stoga ne možemo pružiti naše usluge.

Uz to, vaše podatke o ličnosti obrađujemo kada je to propisano zakonom ili kada smo na to obavezani sudskom odlukom ili drugom obavezujućom odlukom.

Vaša saglasnost (član 12 stav 1 tačka 1 ZZPL):

Ako želite da učestvujete u našem „Otvorenom glasu“ kako biste podelili svoje mišljenje o našim proizvodima i prodavnicama na našem veb sajtu, obrađujemo vaše ime i prezime, godine starosti, komentare i datum objavljivanja komentara.

Ako želite da primate naš marketinški materijal (pisma sa novostima), obrađujemo vaše korisničko ime, lozinku i e-adresu.

Imate pravo da povučete datu saglasnost u bilo kom trenutku, ali povlačenje saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade zasnovane na toj saglasnosti pre njenog povlačenja.

Ako imate manje od 15 godina, ne smete da dajete nikakve podatke o ličnosti ako niste pribavili saglasnost ili ovlašćenje roditelja, staratelja ili usvojitelja.

Nećemo koristiti niti deliti vaše podatke o ličnosti u svrhe koje nisu povezane sa svrhama opisanim u ovim pravilima o privatnosti a da vas o tome ne obavestimo, a ukoliko to bude potrebno daćemo vam priliku da odlučite da li smemo da koristimo vaše podatke o ličnosti na taj drugi način.

Kolačići

Kolačiće koristimo u skladu sa našim Obaveštenjem o korišćenju kolačića. Za više informacija kliknite ovdje: https://www.derbysport.__/_____

Deljenje podataka

Možemo podeliti vaše lične podatke u prethodno navedene svrhe:

drugim entitetima grupacije DERBYSPORT; dobavljačima usluga koji su povezani sa radom ove web stranice i naše kompanije, pružanjem usluga u vezi sa tehnologijom, obradom i autorizacijom plaćanja te distribucijom promotivnog materijala; državnim organima, državnim regulatorna telima ili drugim službenicima zaduženim za sprovođenje zakona, kako je propisano ili dopušteno zakonom ili kada nas na to obavezuje obavezujući nalog; i ostalim trećim stranama koje su povezane sa restrukturiranjem preduzeća, prodajom ili raspodelom imovine, spajanjem ili prodajom imovine društva DERBYSPORT DOO ili bilo kojeg od naših podružnica ili pridruženih društava.

Kada delimo vaše lične podatke sa subjektima koji se nalaze u državama izvan EGP-a ili Švajcarske koje ne pružaju jednaki nivo zaštite podataka, uspostavićemo ugovorne garancije u skladu sa važećim zakonom o zaštiti podataka. Ako želite zatražiti više informacija, obratite nam se koristeći se podacima za kontakt navedenima u nastavku:

_@derbysport.__

Vaša prava

Posetioci ovog veb sajta imaju sledeća prava:

  • Pravo na pristup podacima i kopiju podataka o ličnosti bez obzira na osnov obrade;
  • Pravo na prenosivost podataka kada se podaci o ličnosti obrađuju na osnovu vaše saglasnosti ili je obrada vaših podataka o ličnosti neophodna za izvršenje ugovora u kojem ste vi strana ili za preduzimanje radnji na vaš zahtev pre zaključenja ugovora;
  • Pravo na povlačenje saglasnosti;
  • Pravo na prigovor u slučaju obrade podataka o ličnosti na osnovu legitimnih interesa;
  • Pravo na ispravku podataka o ličnosti bez obzira na osnov obrade;
  • Pravo na brisanje podataka o ličnosti saglasno članu 30 ZZPL;
  • Pravo na ograničenje obrade podataka o ličnosti saglasno članu 31 ZZPL;
  • Pravo protiv odlučivanja isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući profilisanje, ukoliko ta odluka proizvodi pravne posledice koje se tiču vas ili na sličan način znatno utiču na vas;
  • Pravo na upućivanje pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti na sledeću adresu Bulevar kralja Aleksandra 15, 11 000 Beograd ili na e-adresu: office@poverenik.rs.

Integritet podataka

Mi preduzimamo razumne korake kako bismo osigurali da su podaci o ličnosti koje prikupljamo relevantni za svrhu u koju će se koristiti, pouzdani za tu svrhu, kao i tačni, potpuni i ažurni. Međutim, u određenim slučajevima moramo da se oslanjamo na pojedinačne korisnike da nam dostave podatke o ličnosti i održavaju tačnosti istih. Vi ste dužni da osigurate da su vaši podaci ažurni i tačni kada nam ih dajete, i kada vam naše usluge ponude alatke za održavanje podataka.

Čuvanje podataka o ličnosti

Mi ćemo vaše podatke o ličnosti čuvati samo onoliko dugo koliko je propisano relevantnim zakonom radi ispunjenja naših zakonskih obaveza ili u skladu sa rokom zastarevanja kako bismo mogli da ističemo/branimo se od pravnih zahteva i tužbi, ili onoliko dugo koliko je potrebno da bi se ispunila svrha u koju se ti podaci obrađuju.

Podatke o ličnosti brišemo kada nam više nisu potrebni, a u svakom slučaju po isteku roka čuvanja propisanog relevantnim propisima.

Odluku o određivanju lica za zaštitu podataka o ličnosti mozete skinuti ovde.

Izmene ove Politike privatnosti

DERBYSPORT zadržava pravo da izmeni ovu Politiku privatnosti u bilo kom trenutku, pa preporučujemo da povremeno posetite naš veb sajt kako biste se informisali o izmenama, ako ih ima. Pogledajte datum stupanja na snagu naznačen na početku ovih pravila o privatnosti kako biste znali da li je bilo skorijih izmena pravila.

Kontaktirajte nas

Ako imate bilo kakva pitanja u vezi sa ovim pravilima o privatnosti ili sa našim praksama u pogledu zaštite privatnosti, kontaktirajte nas putem adrese: 

_@derbysport.__

Ako imate bilo kakve nedoumice ili prigovore o tome kako koristimo vaše podatke o ličnosti, možete kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka putem adrese: 

_@derbysport.__